Tôn mát

 
Màu sắc cơ bản của lớp tôn mặt trên của tấm lợp TonmaT:
+ Đỏ đậm
+Xanh rêu
+ Xanh ngọc
+ Xanh dương tím
+ Màu khác theo yêu cầu của khách hàng


Comments